شعب نیتل

شعبه مرکزی

تهران ،شهرک صنعتی عباس آباد بلوار مدرس مدرس 19 بستنی نیتل

شماره تماس 02136428128 

 

" آرمان نیتل، در نوردیدن مرزها با طعمی به یاد ماندنی و کسب جایگاهی رفیع در لحظه انتخاب شماست."

تهران- شهرک صنعتی عباس آباد- خیابان مدرس - خیابان19- پلاک 2370

شماره پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان: 11605